IMSP SR Drochia
home mail network
minister

Orele de lucru

NON STOP

Telefoane de contact:
Internare    (0252) 22764
Anticamera (0252) 22448
Fax            (0252) 22448
E-Mail:
srdrochia@ms.md
srdrochia@mail.ru

Activitatea financiară

Activitatea financiară

Activitatea financiară.

Analiza blocului economico- financiar:

 

 

Conform contractelor încheate între IMSP "Spitalul Raional Drochia "
"N. Testemiţanu" şi CNAM Nr. 01/3-07/40 din 12.12.2008 pentru anul 2009 s-a contractat un volum de asistenţă medicală acordată persoanelor asigurate în sumă de:
-          18849,1 mii lei pentru AMS
-          4672,7 mii lai pentru AMSA
Conform acordului adiţional nr. I din 29 ianuarie 2009 suma contractată pentru AMSA s-a majorat cu 85,8 mii lei, destinată pentru finanţarea tratamentului bolnavilor de tuberculoză, caz nou şi readmis, nebaciliferi în condiţii de ambulator.
Volumul de asistenţă medicală acordat în AMS pentru I semestru 2009 a fost îndeplinit la 105%, sau cu 282 cazuri mai mult faţă de cele stipulate în contract din care 10 cazuri nevalidate.
Veniturile calculate în I semestru 2009 constituie suma de 9415,3 mii lei pentru AMS şi 2277,2 mii lei pentru AMSA.
Soldul mijloacelor băneşst la 01.01.2009 la contul CNAM a fost în sumă de:
-          138,2 mii lei în AMS
-          3,0 mii lei în AMSA
Pe parcursul I semestru 2009 IMSP a fost finanţată în sumă de :
-          9167,4 mii lei în AMS
-          2203,8 mii lei în AMSA
Dobînda bancară calculată pentru această perioadă a constituit în total 27,1 mii lei.
Analiza cheltuielelor de casă:
Cheltuielile de casă suportate de instituţie pentru I semestru 2009 s-au estimat la cifra de 9813,0 mii lei inclusiv:
-AMS                                                                                                                                         (mii lei)

Articole
Planul precizat
Cheltuieli de casă
Devieri+/-
faţă de plan precizat
Total
9509,6
8131,0
-1378,6
Remunerarea muncii
4712,3
3697,0
-1015,3
Alimentaţia pacienţilor
712,3
634,5
-77,8
Medicamente
1672,0
1634,2
-37,8
Alte cheltuieli
2413,0
2165,3
-247,7
- AMSA                                                                                                    (mii lei)
Articole
Planul precizat
Cheltuieli de casă
Devieri+/-
faţă de plan precizat
Total
2384,5
1682,0
-702,5
Remunerarea muncii
1285,0
864,9
-420,1
Alimentaţia pacienţilor
40,0
9,0
-31,0
Medicamente
94,8
116,2
+21,4
Alte cheltuieli
964,7
691,9
-272,8

Conform datelor reflectate în tabele se observă, că cheltuielile de casă nu întrec suma precizată.
Soldul mijloacelor băneşti format la situaţia din 01.04.2009 este de:
-1195,4 mii lei în AMS
- 529,1 mii lei în AMSA
Analiza cheltuielilor reale:
Suma cheltuielilor reale efectuate pe parcursul I semestru 2009 constituie 11502,7 mii lei, inclusiv uzura mijloacelor fixe 269,2 mii lei.
-AMS                                                                                                             (mii lei)

Articole
Precizat pe an
Veniturile real calculate total
Cheltuieli
efective
Devieri+/-
faţă de plan precizat
% de îndeplinire faţă de venitul real total
Total
9509,6
9436,2
9276,9
-232,7
97,5
Remunerarea muncii
4712,3
4665,8
-46,5
49,1
Alimentaţia pacienţilor
712,3
632,8
-79,5
6,6
Medicamente
1672,0
1631,7
-40,3
17,1
Alte cheltuieli
2413,0
2346,9
-66,4
24,7
- AMSA
Articole
Precizat pe an
Veniturile real calculate total
Cheltuieli
efective
Devieri+/-
faţă de plan precizat
% de îndeplinire faţă de venitul real total
Total
2384,5
2283,5
1956,4
-428,1
82,0
Remunerarea muncii
1285,0
1145,7
-139,3
48,0
Alimentaţia pacienţilor
40,0
7,7
-32,3
0,3
Medicamente
94,8
59,7
-35,1
2,5
Alte cheltuieli
964,7
743,3
-221,4
31,2

În total pe instituţie cît şi pe articole în parte, cheltuielile reale nu întrec suma precizată.
La articolul " Remunerarea muncii" cheltuielile constituie:
-          în AMS- 49,1%, ce nu întrece cotă maximă prevăzută de 50,0%
-          în AMSA- 48,0%, ce întrece cota maximă prevăzută de 55,0%
Pe parcursul I semestru 2009 lucrătorilor medicali ai IMSP " SR Drochia" li s-a calculat ajutor material în sumă de 708,5 mii lei, ce constituie un salariu meiu de funcţie. În mediu pentru trimestru I 2008 salariu constituie:
-          1953 lei, la o funcţie ocupată
-          1957 lei, la o persoană fizică.

Categoria personalului
Salariu mediu
la o funcţie ocupată
la o persoană fizică
Personal de conducere
6348
6348
Medici
3164
3610
2 Surori medicale
2192
2051
Infermiere
1042
1019
Alt personal
1381
1548
Total