IMSP SR Drochia
home mail network
minister

Orele de lucru

NON STOP

Telefoane de contact:
Internare    (0252) 22764
Anticamera (0252) 22448
Fax            (0252) 22448
E-Mail:
srdrochia@ms.md
srdrochia@mail.ru

Informaţie despre Instituţie  Scurt istoric

Scurt istoric

 În anul 1940 spitalul din raionul Drochia şi-a deschis uşile pentru început in satul Năduşita , fostul judeţ Soroca , unde funcţionau secţiile: chirurgia , maternitatea, secţia de copii , terapia. Primul medic şef al spitalului a fost terapeutul Steşenco A.P.
În anul 1940 după alipirea Basarabiei, pentru acordarea populaţiei cu ajutor medical , la 3 km în satul Ţarigrad a fost deschis spitalul , care se afla sub conducerea secţii raionale de sănătate.
În legătură cu faptul că Moldova a fost ocupată de fascişti activitatea spitalului temporar a fost oprită . După eliberarea Moldovei, în anul 1944 activitatea spitalului s-a renovat .
În 1950 pe lîngă spitalul din Ţarigrad a fost deschisă o secţie a policlinicii. Spitalul din Ţarigrad a fost numit Spital de Sector.
În februarie 1951 , Spitalul de Sector din Ţarigrad a fost transferat in oraşul Drochia şi a fost redenumita în Spitalul Raional Drochia.
Din 1957 Spitalul Raional se afla sub conducerea nemijlocită a Comitetului Executiv din cadrul Ministerului Sănătăţii.
În ianuarie 1963 , raionul Drochia a fost desfiinţat. În legătură cu aceasta Spitalul Raional a fost numit Spital de Sector , care era cu subordonare directă a spitalului din Rîşcani.
În 1964 toate Spitalele Raionale au fost numite Spitale Centrale Raionale. Odata cu restabilirea raionului Drochia , în anul 1967, Spitalul de Sector Drochia a fost numit Spitalul Raional Central.
În anul 1970 a fost dat în exploatare blocul chirurgical de 50 paturi : 25 de profil chirurgical , 25 traumatologice şi secţia de urologie pe 50 paturi, pentru acordarea asistenţei medicale peprofil urologic, oftalmologic, ORL, ginecologic, capacitatea spitalului fiind de 325 paturi.
În anul 1981, a început construcţia policlinicii de 1000 vizite şi a blocului chirurgical de 150 paturi . S-a organizat secţiile specializate: chirurgie, traumatologie, ginecologie şi maternitate. Capacitatea Spitalului Raional a devenit de 445 de paturi.
În anul 1985 s-a început şi în anul 1989 s-a terminat construcţia unui bloc curativ de 120 paturi pentru copii , care a contribuit la organizarea a două secţii de copii cu capacitatea de 60 paturi fiecare.
În anul 1999, în urma reformei teritorial- administrative, spitalul a fost reorganizat în spital de sector de 380 paturi.
În prezent Spitalul Raional Drochia ,, N. Testimiţeanu” se află în doua clădiri, blocul A, blocul B şi secţia contagioase. În blocul A funcţionează: secţia de internare,secţia terapie intensivă, traumatologie, chirurgie, ginecologie, blocul de operaţii şi maternitatea. În blocul B funcţionează secţia terapie, secţia de copii, secţia neurologie, secţia fizioterapie, biblioteca.
Capacitatea Spitalul Raional Drochia dispune de 350 paturi.
Pe lîngă spital mai funcţioneaza şi secţia consultativă,care este amplasată în policlinica raională cu specialiştii: traumatolog , chirurg, oncolog, urolog, oftalmolog, otolaringolog, ftiziolog, fizioterapeut, cardiolog, endocrinolog , dermatovenerolog, stomatolog, ginecolog şi secţiile imagistică , deagnostica- funcţională, laboratorul clinico-biochimic.
În policlincă activează secţia de cadre, contabilitatea.
În spital acitivează 498 lucrători medicali dintre care : medici total - 74 dintre care cu categorie superioară - 42 , categoria I – 9 , categoria II – 3 . Asistente medicale : total – 224 , categorie superioară – 146 , categoria I – 25 , categoria II – 18. Infermiere – 133 , alt personal – 67.
Spitalul Drochia poartă numele „Nicolae Testemiţanu” spital, care a fost construit în concordanţă cu noua concepţie de organizare a ocrotirii sănătăţii în mediu rural la insistenţa şi spriginul domnului profesor universitar Nicolae Testemiţanu.
Chiar din momentul cînd Spitalul Raional şi-a schimbat statutul, devenind instituţie medico-sanitară publică, au început renovările. Toate edificiile au fost reparate. A fost procurat echipament cu utilaj medical necesar investigaţiilor mai complicate. Prin contribuţia Consiliului Raional spitalul a primit o maşină de serviciu, care va suplini de acum încolo necesitatea transportului în cadrul instituţiei.