IMSP SR Drochia
home mail network
minister

Orele de lucru

NON STOP

Telefoane de contact:
Internare    (0252) 22764
Anticamera (0252) 22448
Fax            (0252) 22448
E-Mail:
srdrochia@ms.md
srdrochia@mail.ru

Achiziţii publice  Achizitii publice pentru anul 2018  Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/04437

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/04437

Buletin Nr 95 din 28.11.2017

Tip anunţuri: Invitaţie de prezentare a ofertelor

 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/04437
 
Autoritatea contractantă I.M.S.P. SPITALUL RAIONAL DROCHIA "NICOLAE TESTEMIŢANU"
Adresa Republica Moldova, DROCHIA, or. Drochia, str. N. Testemiţanu 2/3
Telefon/fax 025224499 061010404
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie VRABII LARISA
Obiectul achiziţiei Produse petroliere pentru anul 2018
Cod CPV 09132100-4
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Republica Moldova, DROCHIA, or. Drochia, str. N. Testemiţanu 2/3 etaj 3 contabilitate
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, DROCHIA, or. Drochia, str. N. Testemiţanu 2/3 etajul sala de şedinţă
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Termenul de depunere a ofertelor 06.12.2017 11:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 06.12.2017 11:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=23142498