IMSP SR Drochia
home mail network
minister

Orele de lucru

NON STOP

Telefoane de contact:
Internare    (0252) 22764
Anticamera (0252) 22448
Fax            (0252) 22448
E-Mail:
srdrochia@ms.md
srdrochia@mail.ru

Achiziţii publice  COP NR.16/03391 din 14.12.2016

COP NR.16/03391 din 14.12.2016

Buletin Nr 94 din 06.12.2016

Tip anunţuri: Invitaţie de prezentare a ofertelor

 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 16/03391
 
Autoritatea contractantă I.M.S.P. SPITALUL RAIONAL DROCHIA "NICOLAE TESTEMIŢANU"
Adresa Republica Moldova, DROCHIA, or. Drochia, str. N. Testemiţanu 4
Telefon/fax 025222145
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie Filip Angela
Obiectul achiziţiei Produse alimentare pentru pacienţii bolnavi de tuberculoză pentru anul 2017
Cod CPV 15000000-8
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini or. Drochia, str. N. Testemiţanu 2/3, birou 317
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, DROCHIA, or. Drochia, str. N. Testemiţanu 2/3
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare MD27ML2251116187
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fil.Drochia
Cont trezorerial MD67TRPCBZ518430B
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare MD27ML2251116187
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fil.Drochia
Cont trezorerial MD67TRPCBZ518430B
Termenul de depunere a ofertelor 14.12.2016 11:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 14.12.2016 11:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=16192868