IMSP SR Drochia
home mail network
minister

Orele de lucru

NON STOP

Telefoane de contact:
Internare    (0252) 22764
Anticamera (0252) 22448
Fax            (0252) 22448
E-Mail:
srdrochia@ms.md
srdrochia@mail.ru

Achiziţii publice  Cerere a ofertei preţuri nr.03389 din 05.12.2016

Cerere a ofertei preţuri nr.03389 din 05.12.2016

Buletin Nr 91 din 25.11.2016

Tip anunţuri: Invitaţie de prezentare a ofertelor

 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 16/03389
 
Autoritatea contractantă I.M.S.P. SPITALUL RAIONAL DROCHIA "NICOLAE TESTEMIŢANU"
Adresa Republica Moldova, DROCHIA, or. Drochia, str. N. Testemiţanu 4
Telefon/fax 025222145
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie Vrabie Larisa
Obiectul achiziţiei Produse petroliere pentru anul 2017
Cod CPV 09132100-4
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini IMSP Spitalul Raional Drochia "Nicolae Testemiţanu" or.Drochia bul.Nicolae Testemiţanu 2/3 birou 317
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, DROCHIA, or. Drochia, str. N. Testemiţanu 2/3
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare MD27ML2251116187
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fil.Drochia
Cont trezorerial MD67TRPCBZ518430B
Termenul de depunere a ofertelor 05.12.2016 11:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 05.12.2016 11:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=16190214