IMSP SR Drochia
home mail network
minister

Orele de lucru

NON STOP

Telefoane de contact:
Internare    (0252) 22764
Anticamera (0252) 22448
Fax            (0252) 22448
E-Mail:
srdrochia@ms.md
srdrochia@mail.ru

Achiziţii publice  Licitaţie publică nr.16/03276 din 13.12.2016

Licitaţie publică nr.16/03276 din 13.12.2016

Buletin Nr 90 din 22.11.2016

Tip anunţuri: Invitaţie de prezentare a ofertelor

 

Licitaţie publică Nr. 16/03276
 
Autoritatea contractantă I.M.S.P. SPITALUL RAIONAL DROCHIA "NICOLAE TESTEMIŢANU"
Adresa Republica Moldova, DROCHIA, or. Drochia, str. N. Testemiţanu 4
Telefon/fax 025222145
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie Derbeniov Irina
Obiectul achiziţiei Produse alimentare pentru anul 2017
Cod CPV 15300000-1
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Republica Moldova, DROCHIA, or. Drochia, str. N. Testemiţeanu 4 birou 317
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, DROCHIA, or. Drochia, str. N. Testemiţanu 2/3 sala de şedinţă
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat
Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de achitare constituie 0.00
Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Cont de decontare MD27ML2251116187
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fil.Drochia
Cont trezorerial MD67TRPCBZ518430B
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare MD27ML2251116187
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fil.Drochia
Cont trezorerial MD67TRPCBZ518430B
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare MD27ML2251116187
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fil.Drochia
Cont trezorerial MD67TRPCBZ518430B
Termenul de depunere a ofertelor 13.11.2017 11:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 13.11.2017 11:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=16025261 

Tip anunţuri: Anunţ de modificare a datelor privind procedura

 

În atenţia operatorilor economici!
 
La Licitaţie publică nr. 16/03276 din 13.12.2016 cu privire la achiziţia de Produse alimentare pentru anul 2017 , cod CPV - 15300000-1, conform necesităţilor autorităţii contractante I.M.S.P. SPITALUL RAIONAL DROCHIA "NICOLAE TESTEMIŢANU", sunt operate următoarele modificări:
 
Termenul de depunere a ofertelor 13.11.2017 11:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 13.11.2017 11:00
 
SE ÎNLOCUEŞTE CU:
 
Termenul de depunere a ofertelor 13.12.2016 11:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 13.12.2016 11:00
 

Datele actualizate privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=16025261 
 

Buletin Nr 91 din 25.11.2016

Tip anunţuri: Anunţ de modificare a datelor privind procedura

 

În atenţia operatorilor economici!
 
La Licitaţie publică nr. 16/03276 din 13.12.2016 cu privire la achiziţia de Produse alimentare pentru anul 2017 , cod CPV - 15300000-1, conform necesităţilor autorităţii contractante I.M.S.P. SPITALUL RAIONAL DROCHIA "NICOLAE TESTEMIŢANU", sunt operate următoarele modificări:
 
 
 

Alte date publicate anterior în invitația privind procedura de achiziție: 
 
Lista documentelor şi cerinţelor de calificare

Datele actualizate privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=16025261