IMSP SR Drochia
home mail network
minister

Orele de lucru

NON STOP

Telefoane de contact:
Internare    (0252) 22764
Anticamera (0252) 22448
Fax            (0252) 22448
E-Mail:
srdrochia@ms.md
srdrochia@mail.ru

Achiziţii publice  Achiziţii publice

Achiziţii publice

Buletin Nr 48 din 28.06.2016

Tip anunţuri: Invitaţie de prezentare a ofertelor

 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 16/01703

 

Autoritatea contractantă

I.M.S.P. SPITALUL RAIONAL DROCHIA "NICOLAE TESTEMIŢANU"

Adresa

Republica Moldova, DROCHIA, or. Drochia, str. N. Testemiţanu 4

Telefon/fax

025222145

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie

DERBENIOV IRINA

Obiectul achiziţiei

Legume şi Fructe pentru trimestrul III al anului 2016

Cod CPV

15300000-1

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini

IMSP Spitalul Raional Drochia "Nicolae Testemitanu" or.Drochia bul.Nicolae Testemiţanu ,4 birou 317

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică

Republica Moldova, DROCHIA, or. Drochia, str. N. Testemiţanu 4

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini

De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare

MD27ML000000002251116187

Banca

BC’Moldindconbank’S.A. fil.Drochia

Cont trezorerial

MD15TRPCBZ518430A00113AA

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare

MD27ML000000002251116187

Banca

BC’Moldindconbank’S.A. fil.Drochia

Cont trezorerial

MD15TRPCBZ518430A00113AA

Termenul de depunere a ofertelor

05.07.2016 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică

05.07.2016 10:00


Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=13826407