IMSP SR Drochia
home mail network
minister

Orele de lucru

NON STOP

Telefoane de contact:
Internare    (0252) 22764
Anticamera (0252) 22448
Fax            (0252) 22448
E-Mail:
srdrochia@ms.md
srdrochia@mail.ru

Achiziţii publice

Achiziţii publice

 • Achiziţii publice
 • Cerere a ofertei de preţuri nr.16/03213 din 30.11.2016
 • Licitaţie publică nr.16/03276 din 13.12.2016
 • Cerere a ofertei preţuri nr.03389 din 05.12.2016
 • COP NR.16/03391 din 14.12.2016
 • Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 16/03873 din 16.01.2017
 • Cerere a ofertei de preţuri nr.17/0177 din 19.06.2017
 • Achizitii publice pentru anul 2018
 • Planul de achizitii pe 2017
 • Buletin Nr 70 din 13.09.2016

  Tip anunţuri: Invitaţie de prezentare a ofertelor

   

  Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 16/02444

   

  Autoritatea contractantă

  I.M.S.P. SPITALUL RAIONAL DROCHIA "NICOLAE TESTEMIŢANU"

  Adresa

  Republica Moldova, DROCHIA, or. Drochia, str. N. Testemiţanu 4

  Telefon/fax

  025222145

  Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie

  DERBENIOV IRINA

  Obiectul achiziţiei

  Legume şi Fructe pentru trimestrul IV al anului 2016

  Cod CPV

  15300000-1

  Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini

  IMSP Spitalul Raional Drochia "Nicolae Testemitanu" or.Drochia bul.Nicolae Testemiţanu ,4 birou 317

  Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică

  Republica Moldova, DROCHIA, or. Drochia, str. N. Testemiţanu 4

  Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini

  De stat

  Rechizitele contului de garantare a ofertei:

  Cont de decontare

  MD27ML2251116187

  Banca

  BC’Moldindconbank’S.A. fil.Drochia

  Cont trezorerial

  MD67TRPCBZ518430B

  Rechizitele contului de garantare a contractului:

  Cont de decontare

  MD27ML2251116187

  Banca

  BC’Moldindconbank’S.A. fil.Drochia

  Cont trezorerial

  MD67TRPCBZ518430B

  Termenul de depunere a ofertelor

  20.09.2016 11:00

  Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică

  20.09.2016 11:00


  Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
  http://etender.gov.md/proceduricard?pid=14876035