IMSP SR Drochia
home mail network
minister

Orele de lucru

NON STOP

Telefoane de contact:
Internare    (0252) 22764
Anticamera (0252) 22448
Fax            (0252) 22448
E-Mail:
srdrochia@ms.md
srdrochia@mail.ru

Servicii  Serviciul Economico-Financiar

Serviciul Economico-Financiar

Serviciul economico- financiar .
Colectivul Serviciului Economic este format din specialişti de performanţă cu nivel profesional de pregătire. Activitatea economică este axată conform cerinţelor de activitate a Instituţiilor Medico-Sanitare Publice în cadrul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală.
Serviciul economic este alcătuit dintr-o echipă monolită, care se remarcă prin implementarea diferitor metode de evaluare a costurilor la serviciile medicale prestate de către staţionar.
Permanent se efectuează analiza economică în scopul determinării eficacităţii managementului economic şi medical.