IMSP SR Drochia
home mail network
minister

Orele de lucru

NON STOP

Telefoane de contact:
Internare    (0252) 22764
Anticamera (0252) 22448
Fax            (0252) 22448
E-Mail:
srdrochia@ms.md
srdrochia@mail.ru

Servicii  Serviciul Farmaceutic

Serviciul Farmaceutic

Farmacia IMSP SR Drochia este de categoria a III cu secţie de producere. În cadrul acesteia activează 5 farmacişiti dintre care 2 sunt cu studii superioare şi 3 cu studii medii.
Farmacist –diriginte este Stelian Andriuţa, absolvent Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie "N.Testemiţanu" categorie Superioară, membrul a asociaţiei farmaciştilor din RM.
Farmacia dispune de un program computerizat al circulaţiei de medicamente, articole farmaceutice, consumabile etc. Principiul general al sistemului în cauză trasează următoarele sarcini concrete:
- evidenţa cantitativ- valorică a fiecărui medicament, evidenţa utilizării medicamentelor de către fiecare pacient şi secţie în parte;
- determinarea volumului cantitativ – valoric de medicamente pe care trebuie să le achite fiecare companie de asigurare;
- asigurarea posibilităţii analizei multiaspectuale a consumului de medicamente inclusive a utilizării lor raţionale în cadrul spitalului;
- corelarea între problemele de evidenţă automatizată a asigurărilor cu medicante şi probleme de evidenţă contabilă;
- asigurarea treptată a coraportului optim între volumul, calitatea prestărilor de servicii medicale, sumele alocate pentru asigurările medicale şi eficitatea tratamentului bolnavilor spitalizaţi orientată spre indicatorul calităţii vieţii:
- companie de asigurare;
- pacienţi şi fişe medicale;
Implementarea computezării în evidenţa medicamentelor în spital nu numai că a permis excluderea tehnologiilor manuale, dar contribuie la dezvoltarea managenetului achiziţiilor de medicamente în instituţie.
Un loc aparte în activitatea farmaciei îl ocupă secţia de producere, care anual pregăteşte 15000 flacoane de soluţii.