IMSP SR Drochia
home mail network
minister

Orele de lucru

NON STOP

Telefoane de contact:
Internare    (0252) 22764
Anticamera (0252) 22448
Fax            (0252) 22448
E-Mail:
srdrochia@ms.md
srdrochia@mail.ru

Servicii  Sectia de transfuzie a singelui

Sectia de transfuzie a singelui

Secţia de transfuzie a sîngelui a fost organizată în anul 1990 în baza ordinului Ministerului Sănătăţii a fostei Uniuni Sovetice.Ca ţel avea :
Îndestularea necesităţilor Spitalului Raional Drochia în singe,componente din singe şi preparate cu o capacitate de numai puţin de 300 litri de singe pe an.
În componenţa secţiei de transfuzie a sîngelui au fost întărite statele: un medic,două asistente şi o infermieră.În primul an de activitate au fost atraşi în rîndurile donatorilor 1602 persoane,au fost colectate 432 litri de singe.
În anul 1994 a fost emis ordinul N284 al Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova,,Despre perfecţionarea activităţii serviciului de singe al M.S.R.M.,, care a pus ca sarcină asigurarea instituţiei curative profilacticecu component,preparate şi substituenţi de singe.
Numărul donatorilor a ajuns la 1900,cantitatea de singe a ajuns la 675 litri.Pentru anii 2007,2008 şi 2009 lucrul serviciului de singe a fost reglamentat de ordinele M.S.republicii Moldova corespunzător N491 din 27.11.2006;475 din 28.12.2007 şi 450 din 04.12.2008 care preved colectate de singe de la donator şi care a fost îndeplinit corespunzător în 2006 cu 110%, în 2007 cu 120%,în 2008 cu109%.
Pe anul 2009 se prevede colectarea sîngelui de la 1100 donatori,pe 9 luni se prognozează colectarea sîngelui de la 1070 donatori sau îndeplinirea planului la 130%.