IMSP SR Drochia
home mail network
minister

Orele de lucru

NON STOP

Telefoane de contact:
Internare    (0252) 22764
Anticamera (0252) 22448
Fax            (0252) 22448
E-Mail:
srdrochia@ms.md
srdrochia@mail.ru

Servicii  Serviciul de expertiza morfopatologica

Serviciul de expertiza morfopatologica

Serviciul de expertiză morfopatologică.

În secţie activează specialiştii cu experienţă imbunătoare pe tărîmul medicinei , doctori în ştiinţe medicale: V. Cotic, Balea V.
Medicii secţiei permanent îşi perfecţionează cunoştinţele prin reciclări programate, diverse activităţi ştiinţifico- practice.
Secţia este dotată cu utilaj şi reactive necesare pentru activitatea curentă. În secţie se efectuează necropsii, examenul histologic a materialului operator, biotatelor şi materialului necroptic, folosind metode clasice de investigaţii pentru asigurarea diagnosticului intravital şi control continuu asupra calităţii procesului de diagnostic, eficacităţii tratamentului bolnavilor şi analiza post mortem a erorilor de diagnostic şi tratament, contribuţia permanentă la creşterea nivelului profesional al mediclor prin analiza la conferinţele clinico morfopatologice şi la şedinţele comisiei curative de control.